A woman and a man dressed professionally, talking

Precis som vuxna har unga tillgång till nätet 24/7. Internet utgör en viktig roll i vardagslivet. Samtidigt som internet underlättar för vardagliga uppgifter och kommunikation finns även två avgörande orosmoment för unga. Det första är att den digitala interaktionen har blivit normaliserad vilket påverkar hur unga uttrycker sig, lär sig och relaterar till känslor och sexualitet. För det andra har gränsen mellan personliga och sociala platser suddats ut, med innehåll påverkat av marknaden som förvrider verkligheten och potentiellt kan skapa långvarig skada för självbild, relationer, känslor och sexualitet.